Vogels

Home > Vogels > Kraaien en Roeken

Kraaien

Bij overlast van een kraai gaat het meestal om een zogenaamde agressieve kraai. Een dergelijk exemplaar is zeer sterk territoriumbewust en probeert alle soortgenoten op afstand te houden door te verjagen. Bij spiegelende ramen en autoruiten ziet men dit door het tegen de ramen vliegen en er zelfs tot bloedens toe tegen te pikken. Dit gedrag is meestal tijdelijk, maar kan overlast en schade met zich mee brengen.

Bij onaanvaardbare overlast kan de agressieve kraai met ontheffing worden weggevangen.

Roeken

De roek staat er om bekend dat zij in populaties leeft en broedt. Is dit het geval vlak bij een woonwijk, kan er nogal wat geluidsoverlast optreden: zij maken geluid van `s morgens vroeg tot `s avonds laat!

Daarnaast hebben roeken de gewoonte om vanaf september-oktober tot aan februari iedere ochtend en avond te verzamelen op één bepaalde plek. Is dit een gebouw van een voedselverwerkingsbedrijf, kan dat voor hygiënische problemen zorgen. Het dwingen van de roeken om een andere verzamelplaats op te zoeken, is dan de enige maar wel zeer effectieve oplossing.

Het is vaak goed mogelijk om de roeken te dwingen andere broedplaatsen en verzamelplaatsen te zoeken door ze te verjagen. Dit is een langdurig en arbeidsintensief proces, waarbij een ontheffing nodig is. Hier kunnen wij voor zorgen.  Voor diverse gemeentes hebben wij dit echter al met succes kunnen uitvoeren.

Voor vrijblijvend advies en verdere informatie: 046 - 433 3977