Vogels

Home > Vogels > Eenden

Verwilderde eenden

De overlast

Verkeersveiligheid door over de weg lopende eenden.Verzuring van het water door de mest.
Het bevuilen van trottoirs en rijwielpaden met hun uitwerpselen.
Het naar binnen lopen van de uitwerpselen. (voedselveiligheid, besmettingsgevaar).
Vraatschade aan (openbare) beplanting.
Kans op botulisme in de zomer.

Voor het inperken van een te grote eendenstand door middel van wegvangen beschikken wij over een speciale vergunning.

Verwilderde ganzen

De verwilderde of tamme boerengans komt voor in parken, nabij winkelcentra of willekeurig in een woonwijk. Een paar ganzen zijn een leuke aanvulling op het woongenot en veel ouders komen met hun kinderen de ganzen voeren. Ook ouderen vinden het gezellig om iets te eten te geven..

Overlast

Als er veel ganzen op één plek verblijven kan een flinke vervuiling optreden van hun leefgebied. Ze poepen vaak, namelijk elke 3 minuten. Gazons, trottoirs en straten raken vervuild met uitwerpselen. ‘s Zomers komen daar vliegen en ander ongedierte bij. Door hun grote vraatzucht brengen ganzen schade toe aan gazons. Bij golfterreinen en andere sportterreinen kan dit tot problemen leiden. Ook vertrappen ze het gazon en ontstaat een modderboel. Ganzen kunnen ook voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer. Groepen ganzen houden vaak het verkeer op als ze op hun gemak de weg oversteken.

Voor het inperken van het teveel aan ganzen door middel van wegvangen beschikken wij over een speciale vergunning.