Bevers en Dassen

Bevers

Waar bevers voor overlast zorgen, kunnen wij adviseren over manieren om tot een oplossing te komen. Wij zorgen ook voor  een Plan van Aanpak en het aanvragen van de benodigde ontheffingen.

De bever komt momenteel vrijwel overal in de waterlopen van Limburg voor ; vaak is dit een verrijking van de natuurlijke omgeving.

Maar in sommige gevallen loopt de knaagschade aan bomen, het graven van holen in oevers en het bouwen van dammen in waterlopen uit de hand en moet er naar oplossingen gezocht worden. Het wegvangen en verplaatsen van een familie bevers is geen optie meer omdat er langzaamaan een teveel aan bevers is. Bovendien zal de locatie waar de familie is weggevangen, uiteindelijk weer worden ingenomen door een andere bever die er een familie wil stichten.

Met goede adviezen kan veel worden bereikt: niet alleen dat men zaken gaat afschermen door middel van gaas etc., maar mensen krijgen ook meer begrip voor dit mooie dier en zijn leefgewoonten.

Dassen

Ook in gevallen waar dassen voor onaanvaardbare overlast zorgen, leveren wij advies op maat. 


Volg ons op Facebook.